МУЗИКАТА

Музикалният албум „Малахитовата гора“ е композиран и аранжиран от Мартин Иванов и записан от него и неговия квартет.

Стилът на музиката е еклектика от джаз, класическа, авангардна, концептуална музика + звуци от природата, гласове на птици и животни, дъжд, вятър. Композициите от албума следват съдържанието на книгата и всяка една от тях съответства на главата от текста. Продължителността е 69:33 минути. „Малахитовата гора“ е концептуална музикална творба, която следва строг композиционен план, имащ за цел да подсили въздействието на либретото.

„Гръбнакът“ на произведението е изграден от 5 композиции, които заемат следните места в албума книга: 1, 3, 5, 7, 9. Написани са в “lead sheet” формат и използват свободен мелодичен и хармоничен език – три/четири тонални системи, модални прийоми и др. Тези 5 композиции откриват и презентират всеки един сезон от годината (зима, есен, лято, пролет и отново зима) и са главен движещ мотив в сюжетната линия.

Те превеждат протагониста, а заедно с него и слушателите, читателите и изпълнителите през различните сезони. Имат изключително важно значение, защото създават подходящата атмосфера, която отключва предстоящите ИЗПИТАНИЯ, през които ще премине героят. Композиция №1 започва с относителен тонален център “C”, а композиция №9 се финализира и разрешава в “C”. Това позволява октавата от “C” до горното “C” да се раздели на 4 тонална система:  “C” – “Eb” – “F#” – “A”, която се явява като основа за предстоящите Изпитанията и очертава макрокосмическия композиционен план на цялата творба

Изпитанията са 4 авангардни композиции, които заемат следните места в албума: 2, 4, 6, 8. Те използват концепции, подходи и стилове, като: concept, aleatory, serial, minimalistic music, free jazz и др. Когато протагонистът ги преодолее, преминава в композициите с нечетни номера и бива награждаван от „Малахитовата гора“.

Партитурите на Изпитанията са 95% без музикални ноти … тоест създадени са от графики, скици, рисунки, картинки и др. Част от тях можете да видите в самата книга.

Всяко едно от четирите изпитания:

–   съответства на „тонален център“ от 4 тоналната система, която описахме по-горе (“C” – “Eb” – “F#” – “A”);

–  представя конкретно предизвикателство към главния герой, свързано с неговите страхове, смисъла на живота, изкушенията, личния избор;

–  представено е от определено животно, чиято роля се изпълнява от определен изпълнител/инструмент от квартета, който е солист в съответната композиция:

ИЗПИТАНИЕ I Преследвани от кръвожадния вълк

ИЗПИТАНИЕ I| Мистичната конференция на трите сови

ИЗПИТАНИЕ ||| Кълвачът Фибоначи и черната магьосница

ИЗПИТАНИЕ IV Мечката и горския поток

Последното Изпитание е Рекапитулация на музикалното произведение, като връща спомена за първите Три изпитания, преди да отвори новия тонален център А, който от своя страна да „отключи“ финалната композиция: Коледа.

Албумът „Малахитовата гора“ е продуциран от Мартин Иванов и Институт за Съвременно Изкуство и Терапия „Либера“

Специални благодарности за подкрепата и професионалното отношение и работа на главния майстор на звука Иван Бошев.